Matematik Tahun 5

Kuiz

0:10
Sila pilih jawapan yang paling tepat.

1 / 10
  1. Enam ratus dua ribu empat ratus empat bersamaan dengan...........
    1.   620404
    2.   602404
    3.   602040
    4.   600404